Wednesday, July 18, 2012

032bmx.nl Kenzo de Witte summer video

Dichtbij genoeg. Van onze Zuiderburen een video van Kenzo de Witte, tevens teamgenoot van Roy van Kempen.