Thursday, June 14, 2012

015BMX video

De Delft locals hebben weer een nieuwe video! Ziehier Mike Oers, Roy Kleyweg, Davey Lieshout en Remi Bons.