Sunday, November 14, 2010

Nog meer Jorn

Maar nu van hemzelf, 5 uur geleden had hij het zelf op facebook gezet.