Wednesday, October 27, 2010

Uit den Ouden Doosch: November 2003

Bij de vorige Uit den Ouden Doosch vroeg ik mensen om de monthly movie met daarachter een nummer van Cannibal OX. We kregen reactie dat het de movie van November 2003 betrof. Vervolgens vonden we deze op een hele oude back-up DVD uit januari 2004 en kregen hem tegelijktijdig ook nog toegestuurd van Dwayne. Ik heb de vrijheid genomen om hem te uploaden zodat iedereen kan zien hoe street er zeven jaar geleden uitzag. Alle rechten en copyrights en dergelijken berusten vanzelfsprekend bij Dwayne Verkade.Vind je zeven jaar terug iets te veel van het goede? Ga dan slechts drie jaar terug en kijk hoe Anel destijds het parkje van Maassluis ripte. Via Stuart Gibson. Fietst Anel trouwens nog steeds?