Sunday, October 17, 2010

Quyntens Aarons doldwaze weekend

Afgekort ADD. Dat kan geen toeval meer zijn. Quynten Aaron had weekend, ging fietsen en filmen en daarna ging hij zwemmen. Hij doet een sicke 1080, maar wel met tussenstap.